انواع آچار :

آچار تخت

آچاری یک تکه‌ است که دهانه آن به شکل u است و ممکن است یک سر یا هر دو سر آن دهانه پیچ خور داشته باشد

که این دهانه با دسته آچار یک زاویه حدودا ۱۵درجه می‌سازد. این زاویه به استفاده کننده اجازه حرکت و مانور بیشتری میدهد.

این دهانه‌ها هم اندازه نیستند. این آچار وقتی مفید است که با پیچ و مهره سر و کار دارید و

کار کردن با آن پیچ و مهره‌ها راحت نیست. انواع آچار ها پیچاندن پیچ و مهره را راحت‌تر می‌کنند

انواع آچار

آچار رینگ

 آچار رینگی، حلقه‌ی بسته در هر دو انتهای خود دارد. حلقه‌ها در هر دو انتها اندازه‌های متفاوتی دارند.

این حلقه  شبیه شش ضلعی است تا متناسب پیچ و مهره‌ها که شش ضلعی هستند باشد. مدل دوازده ضلعی این آچارها نیز وجود دارد.

مدلهای ۸ ضلعی این آچارها هم برای مهره های مربعی ساخته شده اند.

این آچارها در مواردی به کار می‌روند که آچارهای دو سر تخت خوب عمل نمی‌کنند.

آچارهای دو سر رینگی از گرد شدگی لبه‌هایی که ممکن است به هنگام استفاده از آچارهای دو سر تخت رخ دهد، جلوگیری می‌کنند.

انواع آچار

آچار‌ ترکیبی

ترکیبی از دو مدل رینگ و تخت است. یعنی یک سر آن تخت و سر دیگر رینگ.

این آچار یک حلقه‌ی بسته در یک انتهای خود دارد و انتهای دیگر آن تخت است.

این آچارها می‌توانند برای باز کردن پیچ و مهره‌ها با سر رینگی و سپس جدا کردن سریع آنها با استفاده از سر تخت مورد استفاده قرار گیرند؛

آچارهای یک سر تخت و یک سر رینگ عموماً برای استفاده در این نوع ترکیب به کار می‌روند لذا هر دو انتهای آنها هم اندازه هستند.

انواع آچار

آچار فرانسه

این نیز یک آچار با سر تخت است و تنها یک انتهای آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اندازه‌ی باز شدن دهانه ثابت نیست و می‌تواند بر حسب اندازه‌ی پیچ و مهره تغییر پیدا کند.

این آچارها می‌توانند برای پیچ و مهره‌هایی با اندازه‌های چند گانه به کار روند، اما استفاده از این آچارها در مناطق دور یا محدود، دشوار است.

انواع آچار

آچار بکس

آچار بکس کاملاً با پیچ یا مهره چفت می‌شود. در قسمت انتهایی آن که باید پیچ را داخل کرد یک قسمت استوانه‌ای قرار گرفته

که سری‌های مختلف با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف داخل این قسمت میشوند. چنین آچاری به یک دسته نیاز دارد.

به هنگام استفاده از آچار بکس، لازم نیست که بعد از انجام پیچش از سر پیچ یا مهره کاملاً برداشته شود.

دسته می‌تواند برداشته شود و دوباره وصل شود در حالی که کاسه روی پیچ یا مهره باقی بماند.

انواع آچار

آچار آلن

این آچار انتهای شش ضلعی دارد و به دو نوع T شکل و L شکل است.

آچار نوع T شکل شبیه نوع L شکل است و تنها تفاوتش این است که یک دسته دارد

که از فلز یا پلاستیک ساخته شده که نوع L شکل این دسته را ندارد.

این آچارها با سرهایی که درونشان شش ضلعی است، به کار می‌روند.

آچارهای آلن برای پیچاندن پیچ‌ها به کار می‌روند. روشی که آنها عمل می‌کنند شبیه آچار پیچ گوشتی است.

انواع آچار

آچار جغجغه ای

آچار جغجغه شبیه آچار بکس است که داخل حلقه آن یک چرخ جغجغه به کار رفته.

این آچارها وقتی به کار می‌روند که محدودیت زمانی یا مکانی وجود دارد.

این آچارها سری‌های قابل تعویض دارد و برای فضاهای بسته که امکان چرخش به راحتی وجود ندارد

می‌توانند در فضاهای محدود به کار روند و هم چنین کار را سریع‌تر به اتمام می‌رسانند.

انواع آچار

آچار لوله گیر یا آچار شلاقی

آچار لوله گیر نوعی آچار فرانسه است. گیره‌های این آچار شبیه اره هستند.

این آچار عموماً برای لوله‌های آهنی نرم و لوازمی که شکل گردی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گیره‌ها به حالتی طراحی شده‌اند که وقتی دسته به جلو کشیده می‌شود سفت‌تر می‌شوند.

به خاطر حالت اره مانند گیره‌ها، این آچارها عمدتاً برای اهداف لوله کشی به کار می‌روند.

اما این گیره‌های دندانه دار خراش‌هایی روی سطوحی که در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند بر جای می‌گذارند.

انواع آچار

آچار ترک یا آچار گشتاور

آچار ترک مقدار گشتاور ویژه‌ای برای سفت کردن ایجاد می‌کند.

این کار به جلوگیری از سفت شدن بیش از حد مجموعه‌ی پیچ‌ و مهره‌ کمک خواهد کرد.

مقدار گشتاور لازم می‌تواند با مدرج کردن آچار به دست بیاید. در برخی موارد همانند صنعت خودرو، سطح گشتاور لازم برای سفت کردن، مقدار دقیقی است.

این انواع آچار در مجموعه‌ای از مکانیزم‌های دقیق به کار می‌روند که در آنها گشتاور اضافی همانند گشتاور ناکافی خطرناک است.

انواع آچار