حفاظت و ایمنی

در  مقالات ایمنی خواهیم دانست وظیفه مدیریت در امر ایمنی و حفاظتدر محیط کار چیست؟

لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند. باید از زیانهای مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی داشته باشند مضافا” از همه مهمتر به ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت او توجه کند. لازم است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحو مطلوب مصرف کند.
ایمنی محیط کار
ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان به ویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر ایمنی کار که در مقالات ایمنی به آن می پردازیم عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماری ها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.
حوادث ناشی از کار :
هر سال میلیون ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماه ها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیان های اقتصاد می گردند و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است.

الف- تعریف حادثه:

آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، حادثه نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده است: حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد. تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کار و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد، یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا” تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود.

مقالات ایمنی

ب- انواع روش طبقه بندی حوادث :

در مقالات ایمنی حوادث ناشی از کار را می توان به روشهای گوناگونی طبقه بندی نمود:
1- حوادث بر حسب افراد بوجود آورنده طبقه بندی می گردند، مانند: مدیر ، استاد کار و کارگر
۲- حوادث را بر حسب علل آنها طبقه بندی می نمایند. مانند: ماشین آلات ترابری ، انفجار و آتش سوزی و مواد سمی
۳- حوادث را بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه گردیده، طبقه بندی می کنند، مانند: برداشتن حفاظ از روی دستگاه، عدم احتیاط لازم هنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه.
۴- حوادث را بر اساس شرائط محیط بوجود آورنده طبقه بندی می کنند، مانند: عدم روشنایی کافی، تهویه نامناسب، سر و صدا در محیط کار

ج- روشهای پیشگیری از حوادث :

۱- وضع مقررات قانونی
۲- تعیین اصول و میزانها
۳- بازرسی
۴- تحقیقات فنی
۵- تحقیقات پزشکی
۶- تحقیقات روانشناسی
۷- تحقیقات کاری
۸- آموزش
۹- راهنمایی و تشویق
۱۰- مزایای مالی
۱۱- تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه

کلاه ایمنی

کلاه ایمنی

ادامه مطلب…

عینک ایمنی

عینک ایمنی :

ادامه مطلب…

شلنگ آتش نشانی

شلنگ آتش نشانی :

ادامه مطلب…

نکات ایمنی آتش سوزی

نکات ایمنی آتش سوزی

ادامه مطلب…

دستکش ایمنی

دستکش ایمنی

ادامه مطلب…

کفش ایمنی

کفش ایمنی

ادامه مطلب…

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

ادامه مطلب…

ماسک ایمنی

ماسک ایمنی تنفسی

ادامه مطلب…

لباس کار ایمنی

لباس کار

ادامه مطلب…

ماسک جوشکاری

ماسک جوشکاری

ادامه مطلب…

دستکش نیتریل

دستکش نیتریل

ادامه مطلب…

دستکش ضد اسید

دستکش ضد اسید

ادامه مطلب…

گوشی صدا گیر ایمنی

گوشی صدا گیر ایمنی

ادامه مطلب…

ایمنی در محیط کار

ایمنی در محیط کار

ادامه مطلب…

عینک جوشکاری

عینک جوشکاری

ادامه مطلب…

چکمه ضد اسید

چکمه ضد اسید

ادامه مطلب…