در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از سنگ فرز را به شما عزیزان بگوییم.

سنگ فرز :

مانند بقیه ابزار برقی رعایت ایمنی در استفاده از سنگ فرز الزامی است.

عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، آتش سوزی و دیگر صدمات جدی شود.

می خواهیم به ذکر چند مورد از نکات ایمنی بپردازیم که شما نیاز خواهید داشت.

محل کار خود را تمیز و روشن نگه دارید :

لذا محیط نامرتب و تاریک باعث بروز حادثه می شود .

از به کار بردن وسایل برقی در محیط قابل انفجار، نزدیک میعانات، گازها و غبار قابل اشتعال، خودداری کنید.

ابزار برقی جرقه تولید کرده و باعث اشتعال مواد آتش زا می شوند.

هنگام کار با ابزار برقی، اطرافیان خود، بچه ها و بازدید کننده گان را دور از خود نگه دارید.

پرت شدن هواس باعث عدم کنترل می شود.

هر شخصی که وارد محل کار می شود بایستی تجهیزات ایمنی فردی را بپوشد.

 استفاده از تجهیزات قابل نصب برروی دستگاه  :

از قطعاتی که مشخصا برای استفاده توسط ابزار کار شما طراحی نشده

و یا توسط کارخانه تولید کننده توصیه نشده است اسفاده نکنید .

فقط به دلیل اینکه قطعه، برروی دستگاه شما قابل نصب است

مبنی بر استفاده ایمن از آن نمی باشد.

قطعات نصب شده، فقط برای کاربرد های توصیه شده استفاده شوند،

برای نمونه از کناره های صفحه سنگ برش برای ساب استفاده نکنید.

صفحه سنگ برش برای استفاده از قشر محیطی آن تولید شده،

بنابراین فشار از کنار ممکن است باعث شکستن و خرد شدن آن شود.

استفاده از سنگ فرز

همچنین قطر و ضخامت قطعه نصب شدنی باید در محدوده مجاز دستگاه باشد،

در غیر این صورت قطعه به درستی قابل حفاظت و کنترل نمی باشد.

همیچنین هرگز از قطعات نصب شدنی آسیب دیده استفاده نکنید.

قبل از هر استفاده قطعات نصب شدنی را چک کنید .

برای نمونه صفحه سنگ ساب را چک کنید تا لب پر شدگی یا ترک نداشته باشد،

یا پد پشتی را از لحاظ ترک، پارگی و خوردگی شدید چک کنید.

از قطعات نصب شونده ای که نیاز به مایع خنک کاری دارند استفاده نکنید

چون باعث خطر برق گرفتکی می شود.

جلوگیری از پس زنی یکی دیگر از موضوعات مهم در رابطه با ایمنی موضوع پس زنی می باشد که یکی از خطرات جدی دستگاه های سنگ می باشد.

همچنین در هنگام ساب نزدیکی کنج ها و لبه ها نیز ممکن است رخ دهد .

پس زنی ممکن است در هنگام استفاده از هرنوع قطعه نصب شونده ای رخ دهد بنابراین شما همیشه باید آماده باشید.

برای کاهش خطر پس زنی  این اخطارها را در نظر بگیرید :

شماره یک : دستگاه سنگ را محکم نگه دارید

به طوری که بتوانید پس زنی احتمالی را کنترل کنید.

شماره دو : در هنگام کار بر روی کنج ها و لبه ها دقت بیشتری داشته باشید.

چون احتمال گیر کردن قطعه نصب شده در این موارد بیشتر است .

شماره سه : از اتصال اره زنجیری یا دیسک کنده کاری یا تیغه های دنده دار خودداری کنید.

این گونه تیغه ها عمدتا باعث پس زنی و عدم کنترل می شوند.

شماره چهار : هرگز دست خود را در کنار قطعه در حال چرخش قرار ندهید.

احتمال پس زده شدن دستگاه به سمت دست شما وجود دارد.

سنگ فرز یک ابزار چند کاره می باشد، یکی از کاربردهای آن، برش می باشد.

 هنگام استفاده از این قابلیت به این نکات توجه داشته باشید :

1) پانل ها و قطعات بزرگ و بلند را برای کاهش گیر کردن و پس زنی محکم کنید.

2) فشار بیش از حد به صفحه وارد نکنید.

این کار امکان شکستن و پس زنی را نیز افزایش می دهد.

3) بدن خود را در خط برش و در پشت صفحه قرار ندهید.

یک پس زنی احتمالی، صفحه در حال چرخش یا دستگاه را به سمت شما پرتاب می کند.

(4 هنگامی که صفحه در کار گیر کرد یا شما به هر دلیلی می خواهید برش را نیمه کاره رها کنید سویچ دستگاه را بر روی خاموش قرار دهید.

5) برش را در هنگامی که صفحه در شیار برش قرار دارد مجددا شروع نکنید.