Power tools

امروزه کار کردن در پروژه های در حال ساخت و ساز ، کارخانجات و کارگاه ها بدون استفاده از ابزار برقی تقریبا غیر ممکن است. برای پیشرفت و آسانی کار انواع دریل ها ، چکش های برقی ، ماشین های برش ، ساب ، سمباده و … طراحی و ساخته شده اند .

به دلیل استفاده از انرژی برق برای راه اندازی این وسایل ، خطر برق گرفتگی ما را تهدید می کند .

باید توجه داشته باشیم ابزار برقی که استفاده می کنیم دارای تجهیزات ایمنی باشد ، دارای حفاظ برای جلوگری از آسیب به اندام های بدن و هم چنین  دارای بدنه و دسته ی عایق دوگانه باشند .

افرادی که از این ابزار استفاده می نمایند باید شناخت و مهارت لازم و کافی برای کار با آن ها را داشته باشند .

بعضی از ابزار برقی شامل موارد زیر می باشد :

اره ها

دریل ها

فرز ها

شیار زن ها

بتن کن ها