Turning tools
امتیاز دهید

در تراشکاری، از روی قطعات گردنده به وسیله ابزار براده برداری کرده و فرم آنها را تامین می نمایند . برای این منظور قطعه کار را به کمک وسیله مناسبی در امتداد محور کار ماشین تراش بسته و ضمن حرکت دورانی آن ، رنده را بصورت خطی و در امتداد سطح مورد نظر هدایت می کنند . با این روش می توان قطعات متنوعی را که دارای سطح مقطع دایره ای می باشند با کیفیت سطح مختلف و با دقت اندازه تا۰۱/۰ میلیمتر تولید نمود .

به دلیل تولید اقتصادی با دقت بالا و کیفیت دستگاه تراش را در فرم ها و شکل های مختلفی می‌سازند . از طرفی به منظور ارزان بودن و سرعت بالای تراشکاری نسبت به سایر روش‌ها استفاده از ماشین تراش یک روش معمول و پر استفاده در صنعت می‌باشد .